Home » Старогръцка лирика by Various
Старогръцка лирика Various

Старогръцка лирика

Various

Published
ISBN :
Paperback
328 pages
Enter the sum

 About the Book 

• Двуезични коментарни издания на класически произведения от античната и западската литература• За езикови и хуманитарни гимназии, българска и западни филологии„Старогръцка лирика“ представя всички поети от античността, преведени на български език.More• Двуезични коментарни издания на класически произведения от античната и западската литература• За езикови и хуманитарни гимназии, българска и западни филологии„Старогръцка лирика“ представя всички поети от античността, преведени на български език. Повечето произведения, включени в антологията, са от периода VII-IV в. пр. Хр. - времето на възникването и разцвета на старогръцката лирика. Книгата представя и някои основни автори и жанрове от елинизма, както и от римската епиграматична поезия.Теоретичната коментарна част от Дияна Николова проследява еволюцията във всички жанрове до късния V в. сл. Хр., включва биографични данни за авторите, хронологическа таблица и приложения - за музикални инструменти, метрика, литературоведски термини.Достъпното и изчерпателно представяне на античната лирика е адресирано към ученици, студенти, преподаватели и широк кръг любители на словесността.