Home » Kembang-Kembang Petingan by Holisoh M.É.
Kembang-Kembang Petingan Holisoh M.É.

Kembang-Kembang Petingan

Holisoh M.É.

Published 2002
ISBN :
Paperback
188 pages
Enter the sum

 About the Book 

Nu didongéngkeun dina buku ieu téh urut awéwé bangor. Ari pangna kungsi jadi ungkluk pédah salakina kawin deui ka ungkluk. Tepung jeung lalaki ngaran Handi, “langgananana” baheula. Terus kawin dijadikeun pamajikan anu kadua, minangka jalan sangkanMoreNu didongéngkeun dina buku ieu téh urut awéwé bangor. Ari pangna kungsi jadi ungkluk pédah sa­lakina kawin deui ka ungkluk. Tepung jeung lalaki ngaran Handi, “langgananana” baheula. Terus kawin dijadikeun pamajikan anu kadua, minangka jalan sangkan jadi jelema bener. Ngan hanjakal, lingkunganana anu anyar henteu narima aya urut ungkluk di dinya.“Holisoh geus hasil ngagambarkeun sapotong kahirupan anu ngajak nu macana leuwih nga­ma’­lum kana kahirupan batin jelema-jelema anu disebut runtah atawa rereged masarakat.” — Ajip Rosidi